DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT

Xin giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng

Dịch vụ xin giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng nhập khẩu được BPI Logistics thực hiện một cách chuyên nghiệp đơn giản nhanh gọn.

Xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Giấy chứng nhận xuất xứ (tiếng Anh: Certificate of Origin, thường viết tắt là C/O) là một chứng từ sử dụng trong thương mại quốc tế nhằm xác định quốc gia xuất xứ của hàng hóa.

Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

BPI  Logistics cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu của bộ y tế nhanh gọn chính xác ,tiết kiệm.

BPI Logistics thực hiện một cách chuyên nghiệp đơn giản nhanh gọn.

Các bài viết liên quan

X