Tần suất hàng không, đường bộ, đường sắt từ 0h ngày 29/4/2020

Tần suất hàng không, đường bộ, đường sắt từ 0h ngày 29/4/2020

Trục Hà Nội – TP.HCM khai thác 28 chuyến bay 

Triển khai Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới, Bộ GTVT vừa hoả tốc gửi văn bản đến Tổng cục Đường bộ VN, các cục Hàng không VN, Đường sắt VN, Hàng hải VN, Đường thuỷ nội địa VN, sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và sở GTVT Lào Cai về tổ chức vận tải.

Theo đó, với hàng không, từ 0h ngày 29/4 đến hết ngày 30/4, đường bay Hà Nội – TP.HCM khai thác với tổng tần suất chuyến bay 28 chuyến khứ hồi/ngày.

Các đường bay Hà Nội/TP.HCM – Đà Nẵng và ngược lại khai thác 8 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

Các đường bay đi các địa phương khác sẽ căn cứ theo nhu cầu của hãng hàng không.

Từ 7h ngày 1/5/2020 đến hết ngày 15/5/2020, đường bay Hà Nội – TP.HCM sẽ khai thác 36 chuyến khứ hồi/ngày.

Đường bay Hà Nội/TP.HCM – Đà Nẵng khai thác 12 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay.

Các đường bay khác khai thác căn cứ theo nhu cầu của hãng hàng không.

Từ 0h ngày 16/5/2020, đường bay Hà Nội – TP.HCM khai thác 52 chuyển khứ hồi/ngày.

Các đường bay Hà Nội/TP.HCM – Đà Nẵng khai thác 20 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay.

Các đường bay khác căn cứ theo nhu cầu của hãng hàng không.

Vận tải liên tỉnh trong nhóm có nguy cơ khai thác không quá 50% biểu đồ

Với đường bộ, Bộ GTVT quy định rõ Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch và vận tải hành khách tuyển cố định nội tỉnh.

UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 đầu tuyến thống nhất việc hoạt động đối với tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt liên tỉnh.

Về vận tải hành khách liên tỉnh, đối với vận chuyển hành khách trong Nhóm có nguy cơ, vận tải hành khách cố định liên tỉnh được hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.

Đối với vận chuyển hành khách thuộc nhóm có nguy cơ thấp, các đơn vị kinh doanh vận tải cố định liên tỉnh được hoạt động 100% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt, tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch.

Đường sắt khai thác mỗi ngày 5 đôi tàu thống nhất Bắc – Nam
Giai đoạn từ 0h ngày 29/4 đến hết ngày 3/5, tuyến Hà Nội đi TP.HCM chỉ được khai thác tối đa 5 đôi tàu khách/ngày (5 chuyến Hà Nội đi TP.HCM và ngược lại).

Tuyến Hà Nội – Hải Phòng khai thác tối đa 4 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội – Vinh, Sài Gòn – Nha Trang khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết khai thác tối đa 2 đôi tàu khách/ngày.

Các tuyến Hà Nội – Thanh Hóa/Đồng Hới, Đà Nẵng, Yên Bái, Đồng Đăng, Quán Triều, Sài Gòn – Quy Nhơn/Quảng Ngãi/Yên Bái chỉ khai thác tối đa 1 đôi tàu khách/ngày.

Từ 0h ngày 4/5/2020, tuyến Hà Nội đi TP.HCM khai thác tối đa 5 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng khai thác tối đa 4 đôi tàu khách/ngày. Tuyến Hà Nội – Lào Cai khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày.

Tuyến Hà Nội – Vinh/Đà Nẵng khai thác tối đa 2 đôi tàu khách/ngày.

Tuyến Hà Nội – Đồng Hới/Yên Bái khai thác tối đa 1 đôi tàu khách/ngày.

Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết/Nha Trang khai thác tối đa 2 đôi tàu khách/ngày.

Tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn/Quảng Ngãi/Đà Nẵng khai thác tối đa 1 đôi tàu khách/ngày.

Lĩnh vực hàng hải và đường thuỷ nội địa, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định vận tải khách nội tỉnh đồng thời chủ động phối hợp triển khai các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, vận tải hành khách ngang sông liên tỉnh nhưng phải tuân thủ các biện pháp bảo đảm về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Các quy định trên được áp dụng từ 0h ngày 29/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, trường hợp thay đổi về tần suất hoặc hạn chế điểm đến theo ý kiến của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Đường bộ VN, các Cục Hàng không VN, Đường sắt VN, Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN sẽ yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách điều chỉnh cho phù hợp.

Các bài viết liên quan

X